Stiftelsen Norsk luftambulanse

Frivilligheten styrker luftambulansetjenesten

Det nytter å engasjere seg.

Ida Lise Salberg og Steinar Aardalen Frydenlund har en viktig oppgave. De representerer støttemedlemmene og giverne i to av regionrådene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er inndelt i fem regioner; øst, vest, sør, midt og nord. Hvert regionråd har eget styre og frivillige som jobber for formålet. Rådene er rådgivende organ for Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er høringsinstans når det gjelder viktige saker i organisasjonen.

Ida Lise Salberg er nestleder i region Midt-Norge.
– Jeg er utrolig stolt over å vær en del av det frivillige apparatet til Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Som støttemedlemmer er vi med på en folkedugnad som redder liv. Selv prøver jeg å gjøre arbeidet vårt kjent i min omgangskrets, og jeg er på stands og har deltatt på folkemøter.

Steinar Aardalen Frydenlund er leder for region Sør.
– Dette er noe jeg brenner for, og det er svært givende å være lokal ambassadør for en slik frivillig organisasjon. Jeg har siden 90-tallet engasjert meg i at det skal komme en luftambulansebase i Indre Telemark, eller Indre Agder. Vi har stått på, vært på folkemøter og informert. Nå håper vi å få dette til i løpet av noen få år, forteller Frydenlund.

Fakta om regionrådene
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en folkedugnad for å styrke den avanserte livreddende behandlingen som gis til alvorlig syke og skadde pasienter før de kommer til sykehuset. Regionrådene sikrer lokal forankring og tilstedeværelse, og representerer alle våre støttemedlemmer og givere i hele landet.

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriverarbeid, myndighetskontakt, nettverksbygging samt marked og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon.

Ønsker du å bidra?
Ta gjerne kontakt med Elin Staveli eller Arild Sørensen. 

Retningslinjer for regionene.

Relaterte artikler