Stiftelsen Norsk luftambulanse

En gave med mening

Uansett størrelse, vil en gave til arbeidet vårt være et svært viktig bidrag til at akutt syke og skadde pasienter får best og raskest mulig hjelp. En gave fra deg bidrar til å redde liv. Og ingen gave er vel større enn det?

Tusen takk!