Stiftelsen Norsk luftambulanse

Pressekontakt

Ved spørsmål om luftambulanseoppdrag, vennligst ta kontakt med Luftambulansetjenesten HF.

Randi Johannessen Buckley
Konstituert kommunikasjonsdirektør
Tlf: 920 16 406
E-post: randi.buckley@norskluftambulanse.no

Kristine Grønli Schjerven
Seksjonsleder kommunikasjon
Tlf: 996 22 267
E-post: kgs@norskluftambulanse.no

Avdeling for samfunnskontakt:

Gunn Lyngvær
Direktør for samfunnskontakt
Tlf: 917 06 689
E-post: gunn.lyngvar@norskluftambulanse.no

Danmark:

Alle mediehenvendelser om luftambulanse i Danmark rettes til presseavdelingen i Region Midtjylland.

Pressebilder

Bildene kan brukes i omtale av Norsk Luftambulanse. Husk å kreditere Stiftelsen Norsk Luftambulanse ved bruk.

Pressebilder