Stiftelsen Norsk luftambulanse

Luftambulansen har flere redningsoppdrag

De siste årene har det vært en økning i antall søk- og redningsoppdrag for luftambulansetjenesten. – Kom dere ut på tur, men ta forholdsregler, er oppfordringen fra ansatte i tjenesten.

Tekst: Kristine Grønli Schjerven
Foto: Marius Svaleng Andresen/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

I disse dager trener luftambulansepersonell fra hele Norge på å redde ut personer fra vanskelig terreng i fjellet. Under treningsleiren til Stiftelsen Norsk Luftambulanse på Torpomoen i Ål i Hallingdal kan de trene i ro og fred på krevende oppdrag som krever stor presisjon.

– Dette er oppdrag vi får stadig oftere, og derfor er det viktig å trene. Vi synes det er positivt at folk bruker naturen og er aktive. Det er bra for folkehelsa, så vi prioriterer dette på lik linje med for eksempel en hjertestans hjemme i stua. Redningsoppdrag er ikke en stor belastning på tjenesten og folk må ha samme terskel for å ringe alarmtelefonen som ved vanlig sykdom når man er utenfor allfarvei, sier redningsmann Arne Sveinhaug i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Redningsmann Arne Sveinhaug har åtte tips til turglade nordmenn før høstferien. Foto: Erland Kroken/Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Her kan du laste ned appen Hjelp 113!

De fem siste ukene har Sveinhaug og 145 andre redningsmenn, piloter og leger trent på denne typen redningsoppdrag. Dette er et årlig tilbud til de ansatte i luftambulansetjenesten. Treningscampen er arrangert av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, og er mulig takket være innsamlede midler.

Dobling i lignende redningsoppdrag

Årsaken til at det i år særlig trenes på redningsoppdrag, er at denne typen oppdrag har økt i antall siden 2014. For sju år siden var det 368 søk- og redningsoppdrag, mens det i fjor ble registrert 771 slike oppdrag. Tallene er hentet fra Luftambulansetjenesten HF, som er ansvarlig for all luftambulansedrift i Norge.

– Vi tror økningen skyldes økt friluftsliv og at toppturer og bratt friluftsliv har blitt mer og mer populært. Toppen i 2020 kommer nok av pandemien, der så å si alle ferierte i eget land, sier operativ rådgiver Dan Halvorsen i Luftambulansetjenesten HF.
<br/ >

Samarbeid med frivillige

Ved redningsoppdrag koordinert av Hovedredningssentralen samarbeider luftambulansen ofte med frivillige hjelpekorps. Under trening på Torpomoen trener mannskapet fra Norsk Luftambulanse Helikopter sammen med Norske alpine redningsgrupper (NARG).

– Tilkomst til noen av disse pasientene må gjøres sammen med utpekte og trente medlemmer i NARG. De kan ligge vanskelig til og må hentes ut i en komplisert underhengende operasjon, altså med redningsmannen hengende under helikopteret, sier Sveinhaug.

NARG mener det er helt essensielt å trene sammen for å få til en vellykket redningsaksjon.

– Vi må kjenne hverandres styrker og svakheter, og ikke minst utstyr. Vi er avhengige av gjensidig tillit. Vi må ha tillit til at vi ikke gjør alvorlige feil og setter hverandre i fare, og den tilliten bygger vi kun ved å trene sammen, sier Stein Møller, klatrer og medlem i NARG.

Med økende redningsoppdrag er det viktig at folk tar forholdsregler før de drar ut på tur – se faktaboks. Luftambulansepersonell minner om at det er viktig å følge fjellvettreglene.