Stiftelsen Norsk luftambulanse

Testamentarisk gave

Vi er svært takknemlige for alle testamenteringer til oss, store som små. For uansett størrelse, vil en støtte til vårt arbeid være et viktig bidrag til at akutt syke og skadde får den beste medisinske behandlingen, raskest mulig, og dermed gis en bedre mulighet for å overleve.

Hva bruker Stiftelsen Norsk Luftambulanse en testamentarisk gave til? 

En testamentarisk gave går som alle andre gaver til oss – til vårt arbeid med forskning og utvikling for å kunne nå ut til akutt syke og skadde med den beste behandlingen, raskest mulig. Vi har egne forskere ansatt, og vi samarbeider også med andre akuttmedisinske miljøer. Kort oppsummert arbeider vi med:

  • Forskning på akuttmedisin
  • Utvikling av ny teknologi
  • Samarbeid mellom og trening for nødetatene
  • Politisk påvirkningsarbeid for en bedre luftambulansetjeneste

Slik vil en testamentering til oss være et bidrag til en fortsettelse, mer enn en markering av en slutt. Hjertelig takk for dette!

Det kan være verdt å merke seg at den nye arveloven trådte i kraft 1. januar i år. Dersom du ønsker hjelp til å sette opp et testament eller har spørsmål om testamentariske gaver, ta kontakt med oss.