Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vårt arbeid

I over 40 år har vi med støttespillerne i ryggen arbeidet mot et felles mål: Å bringe sykehuset ut til pasientene. Sammen er vi utrettelige pådrivere for en stadig bedre luftambulansetjeneste.

I tett samarbeid med helseforetakene, universitetene og de aller fremste fagmiljøene i verden driver vi forskning og utvikling som gjør det mulig å stille diagnose og starte avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehuset.
Vi utvikler systemer som gjør tjenesten sikrere og raskere, og vi forbedrer varslingssystemer og rutiner. Vi samtrener luftambulansepersonellet og mannskap fra andre nødetater, og øker deres kompetanse. Målet er at alvorlig syke og skadde pasienter skal få best mulig behandling.

Med vårt datterselskap, Norsk Luftambulanse AS som operatør på alle landets legehelikopterbaser har vi en unik mulighet til å se hva som bør bedres og ta i bruk nyvinninger i tjenesten.