Stiftelsen Norsk luftambulanse

Forskning på akuttmedisin - for å gi deg rask og riktig behandling

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har etablert seg som en ledende forskningsinstitusjon innen prehospital akuttmedisin i Europa.

Målet er at våre forskere, i tett samarbeid med universiteter og helseforetak, skal bidra til at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus. Det vil vi oppnå ved å forske på pasientbehandling, prosedyrer, systemer og medikamenter.

Slik styrker vi akuttmedisinsk fagkunnskap som redder stadig flere liv. Les om noen av prosjektene våre her.