Stiftelsen Norsk luftambulanse

Innovasjon - for en bedre luftambulansetjeneste

Stiftelsen Norsk Luftambulanse vil at luftambulansetjenesten skal være best mulig. Vi jobber for å flytte avansert livreddende medisinsk behandling ut til pasienten.

Vi vil at tjenesten skal ha mest mulig tilpassede helikoptre, kunne fly i dårligere vær, bruke det beste og mest effektive utstyret og trene så ofte som mulig på realistiske medisinske og redningstekniske scenarioer. Derfor har vi til enhver tid en rekke innovasjonsprosjekter - alt fra testing av tørrdrakter og værovervåkningssystemer til utvikling av avanserte GPS-innflygingsruter.

Medisinsk utstyr som ultralydapparater og CT er en selvfølge på sykehus, men det er ikke på sykehuset luftambulansetjenesten hjelper sine pasienter. Vi jobber derfor for utvikling av utstyr som er tilpasset arbeidet på skadested og i helikopteret.

Innovasjonsprosjektene i Stiftelsen Norsk Luftambulanse skal være basert på forskning og kunnskap, og målet er at løsningene som utvikles skal tas i bruk for å gjøre luftambulansetjenesten enda bedre. Under kan du lese om noen av dem.