Stiftelsen Norsk luftambulanse

Utdanning for helsepersonell og nødetater

Årlig gjennomfører Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 800 kurs for flere enn 12 000 deltakere. Målet er å øke kunnskap, ferdigheter og samarbeidsevner hos medisinsk personell og andre nødetater, slik at alle jobber enda bedre og mer effektivt ved akutt skade og sykdom.

Her får du oversikt over kursporteføljen vår. Send en e-post til undervisning@norskluftambulanse.no ved spørsmål om kursene.