Stiftelsen Norsk luftambulanse

LS-kurs

Kursene eAMLS (Advanced Medical Life Support) og ePHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) tilbys til alt prehospitalt helsepersonell.

Kursene eAMLS (Advanced Medical Life Support) og ePHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support) tilbys alt prehospitalt helsepersonell i Norge, spesielt til ambulansetjenester. Kursene gir en innføring i systematisk undersøkelse og behandling av den akutt syke eller skadde pasienten. Kurset er egnet for leger og turnuskandidater i legevaktstjenester, ambulansepersonell, og sykepleiere som følger ambulanser eller har andre akuttmedisinske oppgaver på et ulykkessted eller arbeider i akuttmottak.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teorien i kurset er nettbasert, og gir en grundig gjennomgang av akutte sykdomstilstander. Innholdet er logisk, konkret og systematisk oppbygget. Alle kursdeltakere får i tillegg tilsendt en bok.
Pensumet er stort, og det anbefales å sette av god tid til forberedelser før kursstart. Teoridelen (e-læringen) avsluttes med en flervalgseksamen som må være bestått før oppmøte på praktisk dag. Det er lett å lære og forstå, men krever gode forkunnskaper i anatomi og fysiologi. Den praktiske delen av kurset består av én dag, der siste delen av dagen er praktisk eksamen.

Legeforeningen har godkjent kurset som tellende med 17 poeng for etter- og videreutdanning i akuttmedisin i henhold til spesialistreglene for allmennmedisin. Vi samarbeider i dag med 16 av de 18 norske helseforetakene, Forsvarets sanitet og 330- og 337- skvadronen. Vi holder også kurs på oppdrag for offshore virksomheter.

Over 11000 prehospitalt personell har gjennomført LS-kursene.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er rettighetshaver til konseptet i Norge.