Stiftelsen Norsk luftambulanse

Lærer brannmenn å redde flere liv

I alvorlige, akutte situasjoner står det om minutter. Sjansene for å lykkes med oppdraget styrkes hvis pasienten får hjelp i påvente av at helseressurser kommer frem.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har derfor etablert et nettverk av lokale akuttmedisinske team i kommuner over hele landet gjennom kurset Akutthjelpere.

Kurset over 4.300 brannmenn

Daglig rykker brannvesenet ut på medisinske oppdrag, og i snitt er brannvesenet på plass hos pasienten 16 minutter før lege og ambulansepersonell. Derfor er det viktig at de har kunnskapen som skal til for å kunne utøve akutt nødhjelp på skadested eller hos alvorlig syke pasienter.

– Brannvesenet sendes ofte ut til melding om hjertestans. I de tilfeller hvor pasienten ikke er livløs, men alvorlig syk, kan mannskapene føle at deres kompetanse ikke strekker til. Dette kurset handler om å heve førstehjelpskunnskapene, situasjonsforståelsen og mestringsevne til kursdeltakerne, forteller Kjell Otto Fremstad i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Prosjektet startet med 150 akutthjelpere i seks kommuner, men har utviklet seg til å omfatte over 4.300 akutthjelpere fordelt på 180 kommuner.

Kurset består av en e-læringsdel som alle gjennomfører på nettet og en praktisk dag med scenariotrening. Da trenes det på alt fra møte med bevisstløs pasient, hjertestans, brystsmerter, hjerneslag og alvorlige ulykker.

Berger liv

Brannmann Jon Sindre Kragset er en av flere tusen som har gjennomgått kurset, han forteller at det har reddet flere liv.

– Vi har fått bekreftet av ambulansepersonell og leger at vi har berget liv. I de tilfellene vi kommer til stedet før ambulansen, kan vi starte med hjerte- og lungeredning og hjertestarter umiddelbart. Dette er tidskritiske situasjoner, så at vi kommer frem så tidlig som vi gjør er helt avgjørende for pasienten, forteller han.

Denne beredskapen er ment som et supplement til de eksisterende nødetatene i kommunene, ikke en erstatning. Mannskapene disponeres av medisinsk nødtelefon 113, og er utstyrt med hjertestarter, oksygen og annet førstehjelpsutstyr.

I kartet under kan du se om du har akutthjelpere i din kommune.