Stiftelsen Norsk luftambulanse

Velkommen til regionrådsmøte i Stiftelsen Norsk Luftambulanse!

Vil du være med på å påvirke arbeidet i Stiftelsen Norsk Luftambulanse? Meld deg på regionrådsmøte nå – åpent for alle våre støttemedlemmer!

I mars og april er du som er støttemedlem velkommen på regionrådsmøte i din region, hvor det blant annet skal velges regionrådsmedlemmer. I tillegg til å bruke din stemmerett på møtet, har du mulighet til å på forhånd sende inn forslag til saker du ønsker skal behandles på møtet, samt forslag til kandidater til regionrådet og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). Forslagene sender du til samme e-post som påmeldingen, og førstnevnte må være inne senest tre uker før regionrådsmøtet.

NB! Pga pandemi-situasjonen vil årets møter bli gjennomført digitalt. Link til møtet sendes ut etter påmelding. Vi håper vi sees på Teams!

Meld deg på møtet i din region nå!

Region Øst (Oslo, Viken og Innlandet)
Tid: 9. mars 2021, kl. 18.00 – 19.00
Påmelding til: Marthe Høyer, marthe.hoyer@norskluftambulanse.no / 979 70 824

Region Sør (Agder, Telemark og Vestfold)
Tid: 16. mars 2021, kl. 18.00 – 19.00
Påmelding til: Sten Magne Berglund, sten.magne.berglund@norskluftambulanse.no / 907 30 790

Region Vest (Rogaland og Vestland)
Tid: 23. mars 2021, kl. 18.00 – 19.00
Påmelding til: Sten Magne Berglund, sten.magne.berglund@norskluftambulanse.no / 907 30 790

Region Midt (Møre og Romsdal, Trøndelag)
Tid: 14. april 2021, kl 18.00 – 19.00
Påmelding til: Elin Staveli, elin.staveli@norskluftambulanse.no / 913 95 241

Region Nord (Nordland, Troms og Finnmark)
Tid: 21. april 2021, kl 18.00 – 19.00
Påmelding til: Elin Staveli, elin.staveli@norskluftambulanse.no / 913 95 241

Frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA)

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er tilstede over hele landet gjennom våre frivillige, som er organisert i fem regionråd: Nord, Midt, Øst, Sør og Vest. Hvert regionråd består av 5-9 medlemmer i tillegg til regional valgkomité.

Regionrådene sikrer lokal forankring og er aktive pådrivere for å sette luftambulansens arbeid og utfordringer på politikernes dagsorden. Som representanter for våre støttemedlemmer får de innsyn og påvirkningskraft i organisasjonen og velger styret i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette skjer på det årlige Rådsmøtet, et samlingspunkt for hele vår organisasjon.

Hva gjør regionrådene?

  • Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen.
  • Regionrådene er viktige ambassadører for arbeidet i SNLA og skal bidra til kunnskapsspredning og merkevarebygging for SNLA, samt sikre lokal forankring og tilstedeværelse.
  • Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA.
  • Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet.