Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vi er mer redd for trafikkulykker enn kreft og korona

Av sykdom og ulykker som kan ramme en selv eller ens nærmeste, er trafikk- og bilulykker det vi frykter mest, viser en ny undersøkelse. Samtidig er én av fem usikre på hva de skal gjøre dersom de kommer til en trafikkulykke.

Tekst: Rolf Magnus W. Sæther / Foto: Thomas T. Kleiven

Det framgår i en fersk spørreundersøkelse Ipsos har gjort for Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Respondentene ble bedt om å oppgi de tre tingene de frykter mest av ulykker og akutte sykdommer som kan ramme dem selv og deres nærmeste. 

Nær halvparten – 47 prosent av de spurte – oppgir at trafikk- eller bilulykker er det de frykter mest. Et stykke lenger ned på lista kommer kreft på andreplass (25 %), etterfulgt av hjertesykdom (19 %), pandemi/covid-19 (12 %), hjerneslag og -blødning (8 %) og brann (6 %). 

– Norske veier og norske trafikanter er blant de sikreste i verden. Men fortsatt er det mange som blir rammet av trafikkulykker og får livene sine snudd på hodet, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. 

Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken fra SSB, dør i overkant av 100 personer årlig i trafikken. Mellom 550 og 650 blir alvorlig skadd. 

– I trafikken er det ulik risiko for de ulike transportmidlene, og motorsykkel har høyest risiko per kjørte kilometer. Det tryggeste er å kjøre bil, sier Ranes. 

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. (Foto: Statens vegvesen)

Sommer er høytid for trafikkulykker

Sommeren er den sesongen som troner høyest på statistikken for trafikkulykker. Fra juni til august dør eller skades flest på norske veier.  

– Vi regner med at mange, også i år, vil ta ferien i eget land. Av disse vil nok mange kjøre bil eller bobil. Noen vil sikkert kjøre på steder de ikke har vært før og på veier med en annen standard enn de er vant med. Men vi håper og tror dette ikke vil bety flere ulykker enn vanlig, sier Ranes. 

Undersøkelsen viser at mange er redd for å gjøre noe feil dersom de er første person som ankommer en trafikkulykke. Hele 21 prosent – én av fem av de spurte – oppgir at de er usikre på hva de skal gjøre som førstemann til trafikkulykke. 

Les også: Slik kan du redde liv ved bilulykker 

– Hvis du er usikker, ringer du til 113. Der vil du få råd og veiledning og slipper å stå alene. Så lenge du passer på egen sikkerhet og ringer 113, er det lite du kan gjøre feil. Men ikke forvent at noen andre tar ansvar på skadestedet, for det er det ikke sikkert de gjør, sier sjeflege Sollid. 

Stephen Sollid er sjeflege i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. (Foto: Kyle Meyr)

Lær deg førstehjelp 

 – Grunnleggende førstehjelp kan redde liv. Det å kunne hjelpe til før de profesjonelle aktørene kommer, kan være forskjellen på liv og død, sier Guro Ranes. 

 Stiftelsen Norsk Luftambulanse har laget et gratis nettkurs i førstehjelp, Akutt-ABC, slik at alle kan lære grunnleggende førstehjelp. Ett av kapitlene er dedikert til trafikkulykker, og du kan gjennomføre kurset i ditt eget tempo. 

 – Kommer du tidlig til en ulykke skal du sikre skadestedet, varsle 113 og hjelpe de skadde. Det er viktig at du på forhånd lærer deg grunnleggende førstehjelp, sier sjeflege Sollid. 

 De viktigste førstehjelpstiltakene ved trafikkulykker er ganske enkle å lære seg: 

 – Sjekk om den skadde puster selv. Hvis ja, bli hos den skadde og pass på til hjelp kommer. Sørg for å holde den skadde varm og prøv å stabilisere nakken. Hvis den skadde ikke puster, sørg for fri luftvei. Hvis den skadde fortsatt ikke puster eller puster unormalt, frigjør den skadde og start hjerte- og lungeredning, avslutter sjeflegen. 

Start Akutt-ABC her, helt gratis!