Stiftelsen Norsk luftambulanse

Minnegaver

Uansett størrelse vil en gave til vårt arbeid, i avdødes navn, være et svært viktig bidrag til at akutt syke og skadde pasienter får best mulig og raskest mulig hjelp – og kan leve videre. Slik blir en minnegave til oss et minne om avdøde, for livet. Hjertelig takk for dette!

Du kan gi en minnegave ved å fylle inn skjemaet under, eller via nettbank til kontonummer 1617 20 74689. Ved bruk av nettbank må minnegaven merkes med avdødes navn, samt navn på pårørende, slik at vi kan sende takkebrev til de pårørende.