Stiftelsen Norsk luftambulanse

Vil du være med på å påvirke arbeidet vårt i region Nord?

11. april arrangeres regionrådsmøtet i region Nord, der det skal velges nye regionrådsmedlemmer. Vi trenger engasjerte støttespillere, og søker givere og støttemedlemmer til frivillige verv i regionrådene for å fortelle om hvem vi er, påvirke hva vi gjør og hjelpe oss dit vi vil. Er dette noe for deg?

Derfor er jeg frivillig i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Jon Petter Dahlen, rådsmedlem i region Nord

Jon Petter Dahlen er rådsmedlem i region Nord.

Jeg har i mange år jobbet i ambulansetjeneste i distriktet og kjent på kroppen de utfordringer dette gir.

Gjennom mitt engasjement i Stiftelsen Norsk Luftambulanse både som innleid instruktør og rådsmedlem gjennom mange år har jeg fått innblikk i en velfungerende organisasjon med mange dyktige medarbeidere. En organisasjon med meget stor gjennomføringsevne!

Mitt engasjement i organisasjonen går ut på å påvirke at det fortsatt satses mot hele den prehospitale tjenesten og at akutthjelp skal være tilgjengelig, oppdatert og godt utrustet, uansett hvor du bor.

Jon Petter Dahlen, rådsmedlem i Region Nord

Hva gjør regionrådene?

Regionrådene skal være rådgivende organ for arbeidet i SNLA, og skal være høringsinstans i forkant når det gjelder viktige saker i organisasjonen. Regionrådene kan foreslå aktuelle saker til stiftelsens administrasjon for videre behandling. Arbeidet i regionene skal følge vedtatt møtekalender og årshjul. 

Regionrådene skal bidra til å avdekke akuttmedisinske behov, delta i pådriveraktiviteter, myndighetskontakt og nettverksbygging, samt marked- og synlighetsarbeid i samarbeid med stiftelsens administrasjon. 

Regionrådene skal være aktive overfor den sentrale valgkomiteen og foreslå aktuelle kandidater til styret og valgkomiteen i SNLA. 

Regionrådene skal behandle og innstille lokale formålssøknader innenfor de rammer som er gitt i handlingsplan og budsjett. 

Forslag om saker som ønskes behandlet på regionrådsmøtet må være innkommet til regionrådet senest tre uker før møtet finner sted. Det samme gjelder forslag til kandidater til regionråd og valgkomité (benkeforslag kan ikke fremmes). 

Arbeidet i regionrådene er frivillig og ulønnet arbeid. 

Hva vil kreves av meg?

Det forventes at du som frivillig deltar på et par fysiske møter og et par telefonmøter pr. år. I tillegg bør du delta på informasjonsmøte for å sette deg inn i hva Stiftelsen Norsk Luftambulanse arbeider med, sånn at du kan engasjere deg i noen av organisasjonens aktiviteter.

Hvem kontakter jeg?

Elin Stavelielin.staveli@snla.no / 913 95 24