Stiftelsen Norsk luftambulanse

Årsrapporter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Vår forskning og utvikling redder liv!

Vi forsker på og utvikler akuttmedisin utenfor sykehus. Arbeidet er finansiert av våre givere og fokuserer på å spare liv og helse for akutt syke og skadde i Norge. For dem er minutter avgjørende, og vi jobber for at de skal møtes med den raskeste og beste hjelpen der de er.

Alt vi gjør, gjør vi for å redde flere liv og begrense følgene av akutt, alvorlig sykdom og skade. Stiftelsen Norsk Luftambulanse leder an utviklingen for at alle i Norge skal få raskere og riktigere avansert akuttmedisinsk behandling utenfor sykehus, og at hele redningskjeden støtter opp under dette.

Du finner resultatene av arbeidet i våre årsrapporter.