Stiftelsen Norsk luftambulanse

Mona Guterud er kåret til Årets ambulansearbeider

Fikk den gjeve prisen da ambulansepersonell fra hele landet var samlet til digital fagkonferanse onsdag. – En stor inspirator å jobbe sammen med, skriver juryen.

Tekst: Vibeke Buan
Foto: Helge Fagerheim Bugge

Hovedpersonen selv var hyret inn som en av foredragsholderne under den digitale fagkonferansen Ambulanseforum, og ante ingenting om overraskelsen som kom midtveis i programmet onsdag.

– Jeg ble trodde jeg skulle komme på teknisk sjekk klokka 12, og ble så overrasket. Dette var kjempemoro! Det er en pris for ambulansearbeidere i alle helseforetakene, og det er så mange som fortjener en sånn påskjønnelse. Jeg føler ikke at jeg gjør noe ekstraordinært, jeg gjør jobben min, og jeg blir så ydmyk over at det jeg gjør blir lagt merke til, at jobben min kan inspirere noen, og at min innsats betyr noe. Det er stort. Jeg er takknemlig for alle jeg har rundt meg, jeg er en del av et flott team med fantastiske folk både i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og på Oslo universitetssykehus, sier Mona Guterud etter den høytidelige overrekkelsen på direkten onsdag.

Juryen: «En banebryter og en brobygger i ambulansefaget»

Juryen hadde over 40 nominerte å velge blant da de skulle kåre Årets ambulansearbeider 2020. Her er deres begrunnelse for at det i år var Guterud som skulle få utmerkelsen:

«Mona Guterud er en banebryter og en brobygger i ambulansefaget. Hun har et brennende engasjement for at ambulansefaget skal bli et enda mer samkjørt fag med like prosedyrer fundamentert på evidensbasert medisin. Mona er opptatt av økt styring over eget fag for ambulansepersonell. Doktorgradsarbeidet i prehospital håndtering av hjerneslag er et ledd i dette. Mona evner å se hvordan små detaljer i møtet med en pasient kan være med å forbedre et helt system, og hvordan de store linjene i forskning og forbedringsarbeid kan bidra til å hjelpe enkeltpasienter. Som forsker er hun effektiv, strukturert og selvoppofrende», skriver juryen.

Kombinasjonen av sterk faglig interesse, dyktighet og tilgjengelighet gjør Mona til en svært ettertraktet og god kollega.

Juryen som har kåret Årets ambulansearbeider 2020

De trekker også fram at prisvinneren er instruktør og har vært svært aktiv i arbeidet med å utvikle kursene som kalles AMLS (advanced medical life support) og PHTLS (prehospital trauma life support). Her i Norge gjennomfører Stiftelsen Norsk Luftambulanse slike kurs i samarbeid med alle helseforetakene. Anestesileger, redningsmenn i 330/337-skvadronen, Forsvarets sanitet, offshoresykepleiere og ambulansearbeidere er blant de som har deltatt.

«Mona leder et samarbeidsprosjekt som involverer flere helseforetak der målsettingen er å kvalitetssikre faglig innhold i e-læringen. Mona er medlem av Regional European Education Committee i AMLS og PHTLS-konseptet, hvor 22 europeiske land deltar. Hun er faglig dyktig, ydmyk, ærekjær, inkluderende og en stor inspirator å jobbe sammen med. Kombinasjonen av sterk faglig interesse, dyktighet og tilgjengelighet gjør Mona til en svært ettertraktet og god kollega», skriver juryen.

Juryen som velger hvem som skal kåres til Årets ambulansearbeider består av representanter fra Helse Nord, Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst, samt EMS Norway, som er en uavhengig interesseorganisasjon for norsk ambulansetjeneste.

Tester app i ambulanser for å oppdage hjerneslag

Mona Guterud er stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse og ambulansearbeider ved Oslo universitetssykehus. I det banebrytende prosjektet ParaNASPP forsker Guterud og medstipendiat Helge Fagerheim Bugge på bruk av en app som er spesialutviklet av stiftelsen for å oppdage mulig hjerneslag allerede i ambulansen, og forhåpentligvis spare tid til innleggelse for pasientene. Ambulansearbeidere fra fem ambulansestasjoner i Oslo er med på prosjektet, som er et samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Oslo universitetssykehus.

Mona Guterud har lang fartstid i ulike roller i helsesektoren. Før hun kom til Stiftelsen Norsk Luftambulanse jobbet hun 14 år i ambulansetjenesten i helseforetaket Vestre Viken, før hun i 2018 ble ansatt i stiftelsen – først som fagutvikler i FoU, og deretter som stipendiat. Hun har fagbrev i ambulansefaget, en bachelor i sykepleie, helselederutdanning og en master i Pre-hospital Critical Care.